• Ekologia, środowisko

EKO-APE Witnica to spółka cywilna założona z myślą o działalności w zakresie ekologicznego spojrzenia na nasze środowisko i zrównoważony rozwój. Za zadanie stawiamy sobie pozytywne oddziaływanie na poszczególne osoby, gospodarstwa domowe, szkoły, zakłady pracy, firmy komunalne, samorządy … .

Poprzez ofertę sprzedażowo – recyklingową zamierzamy przyczynić się do znacznej poprawy wykorzystywania surowców wtórnych w naszym otoczeniu, a przez to do zmniejszenia ich ilości jako zalegających śmieci

W początkowej fazie działalności chcemy zaproponować Państwu zakup w wielu różnych postaciach materiału Hanit ( ponad 1000 pozycji w ofercie i katalogu ), który odznacza się wieloma walorami i jest stosowany z wielkim powodzeniem przez Europejczyków ( więcej zakładki Hanit oraz Galeria ) .

Działalność recyklingowa głównie dotyczyć będzie tworzyw sztucznych, które w naszym otoczeniu sprawiają nam najwięcej kłopotów. Więcej informacji wkrótce ( zakładka Recykling ).

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA NAS.

ŻYCZYMY ZADOWOLENIA Z ZAKUPÓW I WSPÓŁPRACY.

 

 

Projekt pt.: “RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH – PROCES RATUJĄCY NASZE ŚRODOWISKO”

30 maja 2014r. firma EKO-APE WITNICA s.c. Andrzej Kuderski, Piotr Zakryszko z siedzibą w Witnicy, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie wsparcia na wdrożenie Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne oraz ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Celem projektu jest ratowanie środowiska poprzez zbiórkę, wstępne sortowanie i przygotowanie do dalszych procesów recyklingowych odpadów tworzyw sztucznych. Recykling polega na przetworzeniu tworzywa do pierwotnej postaci, a następnie jego ponownym zastosowaniu. Tego typu działania mają na celu zminimalizowanie powstawania odpadów z tworzyw sztucznych poprzez ich powtórne przetwarzanie, a następnie umożliwienie jak największego odzysku.
Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie dlatego projekt zakłada także wdrożenie w przedsiębiorstwie normy zarządzania środowiskowego ISO 14001. Projekt obejmuje także działania informacyjno – promocyjne związane z propagowaniem ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej. Dodatkowo planowane jest powołanie Fundacji, która przyczyni się do wzmacniania zachowań proekologicznych w społeczeństwie.
Realizacja celów projektu, oprócz wymiaru ekonomicznego, przyczyni się także do rozwoju czynników społecznych i środowiskowych. Zastosowanie maszyn o potencjale ekologicznym oraz prowadzona działalność będą korzystnie wpływać na środowisko naturalne. Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego według standardów ISO 14001 pozwoli na zwiększenie efektywności biznesowej i wzrost pozycji firmy na rynku. Pieniądze pozyskane ze zbiórki surowców wtórnych prowadzonej przez fundację dodatkowo przyczynią się do wspomagania potrzeb sportowo uzdolnionych dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubach Sportowych z terenu Gminy Witnica.
Wartość współfinansowania projektu wynosi 20 634,36 CHF

Eko.jpg- 09.2014

Zapytanie_ofertowe_wózek_widłowy_AK_1 (1).doc - 09.2014

Zapytanie-ofertowe-certyfikacja-ISO-14001 - 11.2014

Zapytanie_ofertowe_ISO_14001_a (1).doc - 12.2014

Zapytanie_ofertowe_materiały_reklamowe.docx - 12.2014

Zapytanie_ofertowe_waga.doc - 12.2014

Zapytanie-ofertowe-certyfikacja-ISO-14001 - 01.2015

Certyfikat ISO14001:2004

Certyfikat ISO14001:2004

 


EKO - APE Witnica s.c., ul. Cegielniana 17A, 66-460 Witnica, tel. +48 605 69 82 61, +48 602 259 285

 

Joomla 1.5.x Powered. wykonanie: fotografia ślubna
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!